V září 2014 jsem podepsala uměleckou spolupráci se španělskou galerií ARTICBLUE GALLERY, která mě od té doby zastupuje na významných uměleckých výstavách po celé Evropě. Mezinárodní veletrh umění v Rotterdamu v Holandsku byl naším prvotním společným počinem a jistým osudovým setkáním. Výstava se konala v dech beroucích prostorách historické katedrály Laurenskerk ve dnech 12.-13. záři 2014. Na této události jsem prezentovala svou originální trilogii obrazů DOTYKY a příznivý ohlas na tato díla byl pro mě velikou uměleckou satisfakcí, která mi dodala odvahu k mé další solo umělecké dráze.

Fotografie ze slavnostní vernisáže či samotného veletrhu umění si můžete prohlédnout zde: