Na přelomu srpna a září 2014 vyvrcholila má několikaměsíční spolupráce s mezinárodní galerií AMSTERDAM WHITNEY GALLERY, CHELSEA, NY a já jsem měla možnost poprvé vystavovat svá díla v zahraničí, přímo v jejich domovských galerijních prostorách v New Yorku.
Na této výstavě (nazvané MATAMORPHIC POLARITIES) jsem spolu s dalšími zahraničními i místními umělci představila svá díla z let 2012-2013 široké mezinárodní veřejnosti. Slavnostní recepce k zahájení této výstavy se konala 4. 9. 2014 pod diplomatickou záštitou ambasadora Dr. Altona Luise Amsterdama III. a byla opravdovým kulturním a uměleckým zážitkem pro všechny zúčastněné.

Fotky z této události si můžete prohlédnout zde: